Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Jij ook…….toch gebeurt het wel eens, dat dingen niet zo gaan, zoals jij graag wilt.

FC Meppel Gymnastiek wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier
hun sport beleven. Al onze trainers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen en dus ook binnen onze vereniging.  Wij doen ons  best ‘ongewenst gedrag’ zo veel mogelijk te voorkomen en als het voorkomt, de gevolgen te minimaliseren.

Een van de stappen die wij hebben genomen, is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht, als je geconfronteerd
wordt met ongewenst gedrag.

Wat is ongewenst gedrag?
Onder ongewenst gedrag kan men o.a. denken aan:
‐ (Cyber) pesten en treiteren;
‐ Roddelen en negeren;
‐ Discriminatie;
‐ Agressie en geweld;
‐ Machtsmisbruik;
‐ Seksuele intimidatie (o.a. seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact,
aanranding).

Dat gedrag ongewenst is, is soms heel duidelijk, bijvoorbeeld slaan, aanranding of
chanteren. Soms is dat wat minder duidelijk. De een vindt iets een grapje, terwijl de ander
het als pesten ervaart.
Maar in alle situaties geldt: “wat ongewenst is, dat bepaal jij”.
Ongewenst is alle gedrag, dat door de persoon in kwestie als ongewenst wordt ervaren.

Wat doe je bij ongewenst gedrag?
In eerste instantie bespreek je het met degene, die ongewenst gedrag vertoont. Of als dat
lastig is, ga je naar de leiders/trainers, je ouder(s), een commissielid of bestuurslid.
Als je dat moeilijk vindt, niet kunt of je je verhaal liever deelt met een onafhankelijk persoon,
kun je terecht bij een vertrouwenspersoon.

Wie is de vertrouwenspersoon en hoe vind je die?
De vertrouwenspersoon onze vereniging is Gerda Kleefstra, zij is huisarts in Meppel. Haar dochter is lid van onze vereniging waardoor Gerda bekend is met de organisatie.

U kunt haar  bereiken door een mail sturen.