—–De contributie wijzigt per 1 januari 2019—-

Hieronder vindt u de nieuwe tarieven.

Onderaan deze pagina staan nog de tarieven t/m 31 december 2018.

Contributie 2019

Onderstaand vindt u de contributie in euro’s per kwartaal. Deze wordt automatisch geïnd in de eerste maand van het lopende kwartaal.

Gymnastiek, Acro, streetdance, jazzdance of springgroep

Junior Senior
Eerste uur €34,- €38,-
Volgend uur €18,- €19,-

Acro intensief of turnen selectie

Junior Senior
Eerste uur €40,- €44-
Volgend uur €21,- €22,-

Freerunning

Junior Senior
Eerste uur €46,- €50,-
Volgend uur €23,- €25,-

CONTRIBUTIEREGLEMENT

  1. Indien een lid meerdere uren combineert dan wordt het duurste uur als eerste uur geteld.
  2. De contributie wordt per kwartaal vooraf geïncasseerd via automatische incasso. Bij inschrijving is het ondertekenen van een machtiging verplicht.
  3. De inning van de eerste contributie bevat tevens het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld.
  4. Als incasso’s gestorneerd worden of als de contributie of wedstrijdgeld niet geïnd kan worden, krijgt het desbetreffende lid een verzoek om het verschuldigde binnen 1 maand te voldoen.
  5. Als na de in het vorige lid bedoelde maand het verschuldigde nog niet is betaald, volgt een schriftelijke betalingsherinnering met het verzoek het verschuldigde binnen twee weken te voldoen. Het verschuldigde zal dan met € 2,50 administratiekosten worden verhoogd.
  6. Als na de in het vorige lid bedoelde twee weken het verschuldigde nog niet is betaald, volgt een schriftelijke aanmaning om het verschuldigde binnen twee weken te voldoen. Het verschuldigde zal dan met € 5 administratiekosten worden verhoogd.
  7. In uitzonderlijke situaties kan een betalingsregeling worden getroffen, zulks ter beoordeling aan het dagelijks bestuur. Het verzoek voor een betalingsregeling dient schriftelijk te worden gedaan bij de secretaris van het bestuur.
  8. Wordt ook na de aanmaning bedoeld in lid 5 het verschuldigde niet voldaan of wordt de betalingsregeling niet nagekomen, dan wordt het desbetreffende lid de deelname aan trainingen en wedstrijden ontzegt en wordt de vordering aan een incassobureau overgedragen. De hiermee gepaarde gaande kosten komen voor rekening van het lid.
  9. Pas na het voldoen van het verschuldigde plus bijkomende kosten zal het desbetreffende lid weer mogen meedoen aan trainingen en wedstrijden.

CONTRIBUTIE t/m 31 DECEMBER 2018

Selectie / Pre selectie (turnen en/of acrogym)
Junior Senior
(tot 16 jaar) (16 jaar en ouder)
 1 uur              38,50                          42,50
1,5 uur              48,25                          53,25
 2 uur              58,00                          64,00
 2.5 uur              67,75                          74,75
 3 uur              77,50                          85,50
 3.5 uur              87,25                          96,25
 4 uur              97,00                        107,00
 4.5 uur           106,75                        117,75
 5.5 uur           125,75                        139,25
 7 uur           155,50                        171,50
 8 uur           175,00                        193,00
 8.5 uur           184,75                        203,75
Gymnastiek of streetdance/jazzdance
Junior Senior
(tot 16 jaar) (16 jaar en ouder)
 1 uur              33,50                          37,25
 3e pers 1 uur              17,00                          18,88
 1.5 uur              42,00                          46,69
 3e pers 1.5 uur              25,50                          28,31
 2 uur              50,50                          56,13
 3e pers 2 uur              34,00                          37,75
 2.5 uur              59,00                          65,56
 3e pers 2.5 uur              42,50                          47,19
 3 uur              67,50                          75,00
 3.5 uur              76,00                          84,44
 4 uur              84,50                          93,88
 4.5 uur              93,00                        103,31
Freerunning
Junior Senior
(tot 16 jaar) (16 jaar en ouder)
 1 uur  45,50  49,25
 3e pers 1 uur  23,00  24,88
Combinatie van lessen
Junior Senior
(tot 16 jaar) (16 jaar en ouder)
 1 uur gym + 1 pré s              53,00                          58,75
 1uur gym + 1 uur Freerunning              56,50                          62,13
 3e pers 1 + 1 pré s              36,50                          40,38
 3e pers 1 + 2 uur              55,50                          61,38
 1 uur gym + 1.5 sel              57,88                          64,13
 1 uur gym + 1.5 pré s              62,75                          69,50
 3e pers 1 + 1.5 uur              46,25                          51,13
 1.5 uur gym + 1.5 uur              71,25                          78,94
 1 uur gym + 2 uur              72,50                          80,25
 2 uur gym + 1 pré s              70,00                          77,63
 3e pers 2 + 1 pré s              53,50                          59,25
 1 uur gym + 1.5 + 1 Free              80,88                          83,75
 1 uur gym + 2.5 sel              77,38                          85,63
 2 uur gym + 1.5 sel              74,88                          83,00
 1 uur gym +1 sel + 1.5 pré s              82,25                          91,00
 2 uur gym + 1.5 uur              79,75                          88,38
 3e pers 2 + 1.5 uur              63,25                          70,00
 1 gym + 1 pré + 2 sel              92,00                        101,75
 1 uur gym + 3 uur              92,00                        101,75
 2.5 uur gym + 1.5 uur              88,25                          97,81
 2 uur gym + 2.5 uur              99,00                        109,63
 2 uur gym + 2 uur              89,50                          99,13
 3 uur gym + 1 pré s              87,00                          96,50
 3e pers 2 + 2 uur              73,00                          80,75
 3e pers 2 + 3 uur              92,00                        101,75
 3e pers 2.5 + 1.5 uur              71,75                          79,44
 2 uur gym + 2.5 sel              94,38                        104,50
 1 uur + 3.5 uur selectie           100,88                        111,63
 1 uur gym +2 sel + 1.5 pré s           101,75                        112,50
 2.5 uur gym + 2 uur              98,00                        108,56
 1 uur gym + 4 uur           111,50                        123,25
 2 gym + 1 pré + 2 sel           109,00                        120,63
 2 uur gym +3 uur           109,00                        120,63
 1 uur gym + 4.5 uur           121,25                        134,00
 1.5 uur gym + 4.5 uur           129,75                        143,44
 1 uur gym + 5 uur           131,00                        144,75
 3 gym + 1 pré + 2 sel           126,00                        139,50
 1 uur gym + 5.5 uur           140,75                        155,50
 2.5 uur gym + 4 uur           137,00                        151,56
 2 uur gym + 4.5 uur           138,25                        152,88

ING                 NL71 INGB 0003 5262 44Rabobank       NL73 RABO 0169 2349 32