Header Image - Van recreatie naar de top!

Monthly Archives

One Article

Ledenvergadering 7 maart

 

Beste leden en ouders van leden,

Hierbij nodigen wij u uit om op dinsdag 7 maart a.s. om 20.00 uur bij te wonen de jaarlijkse

ALGEMENE LEDENVERGADERING.

 Locatie:

De Bovenzaal
Herberg ’t Plein
Prinsengracht 1
7941 KD Meppel

AGENDA.

 Opening

 1. Notulen
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Jaarverslag 2016
 4. Begroting 2017
 5. Vaststelling contributie 2017
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Bestuursverkiezingen
 9. Activiteiten 2017
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 Betreft agendapunt 9: Aftredend secretaris; Diana Boven; niet herkiesbaar.

Aftredend bestuurslid; Marinda Wannigen, niet herkiesbaar.

Eventuele kandidaatstelling voor de functie van bestuurslid kan geschieden tot aanvang van de vergadering.

Het jaarverslag vind u door op onderstaande link te klikken.

JAARVERSLAG 2016